NC-Polish

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

NC Polish
Guldendal 49, 2800 Mechelen
België
Website: https://ncpolish.be
Email: info@ncpolish.be
Telefoonnummer: +32487165087

voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@ncpolish.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Contacteer Ons

Guldendal 49
2800 Mechelen

+32 487 16 50 87

nick@ncpolish.be